Monthly Archives: April 2016

Cảm âm Luyến nhân tâm

Cảm âm Luyến Nhân Tâm Luyến Nhân Tâm là một bài nhạc Hoa có âm điệu buồn. Hi vọng bài cảm âm này sẽ giúp các bạn tập sáo tốt hơn La xi do2, mi do2 xi, la sol la la sol la mi La xi do2, mi do2 xi, …

Read More »