Cảm âm bài hát Anh Mới chính Là người em yêu

Chuyên mục cảm âm sáo trúc, hỗ trợ các bạn học thổi sáo

Cảm âm bài hát Anh Mới chính Là người em yêu

Re La La La Sol Fa Sol Do Re La

Do Do Re La Sol Fa Sol La

Re Sol Sol Sol Sol Sol Fa Sol La Do Do

Fa Fa Fa Re Do Do Mi Re

Re La La La Sol Fa Sol Do Re La

Do Do Re La Sol Fa Sol La

Re Sol Sol Sol Sol Fa Re La Re Mi Re

Fa Fa Fa Fa Mi Re Mi

Điệp khúc:

La La La Fa Fa Fa Fa Mi Re Mi La

La La Do Re Re Fa Re Do La Sol La

La La Sol La Re Re

La La Sol La Mi Mi

Re Re Mi Fa Mi Re Re Re Do Re Mi Mi

La La La Fa Fa Fa Fa Mi Re Mi La

La La Do Re Re Fa Re Do La Sol La

La La Sol La Re Re

La La Sol La Mi Mi

Re Re Mi Fa Mi Re Re Re Do Re Mi Mi

Re Re Mi Fa Mi Re Mi Do La La Do Re

Những bài cảm âm bài hát khác nên đọc

Cảm âm bài hát Gặp Mẹ Trong Mơ
Cảm âm sáo trúc Tình Xưa Nghĩa Cũ
Cảm âm bài hát Hai Dòng Ngược Xuôi

Cảm ơn mọi người đã đọc bài viết. Hi vọng bài cảm âm bài hát này sẽ đóng góp chút cho quá trình học thổi bộ môn sáo trúc của các bạn.

Để bắt đầu tập thổi sáo hoặc để có cây sáo tốt hơn hay truy cập shop sáo trúc chất lượng và uy tín với nhiều khuyến mãi và event tặng sáo hằng ngày nha.

shop sao truc
mua sao truc

About langtusao

Check Also

Cảm âm môn đăng hộ đối-Trịnh Thăng Bình

Cảm âm sáo trúc MÔN ĐĂNG HỘ ĐỐI – Trịnh Thăng Bình Chuyên mục cảm âm, …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *