cảm âm bài hát anh vẫn hành quân

Chuyên mục cảm âm sáo trúc, hỗ trợ các bạn học thổi sáo

cảm âm bài hát anh vẫn hành quân

ANH VẪN HÀNH QUÂN

Mở đầu: R’ F’ L R’ D’ L D’ R’ L D’LD’ F’ S’ S’ L’ D’ L S’ L

Nối 1: R’D’R’M’F’M’F’ L’

Kép 1:

R’ R’ R’ F’.. L L R’.. R’ R’ R’.. R’ R’ D’.. L L D’.. R’ R’ R’.. R’ R’ R’.. R’ R’ D’.. L L F’.. S’ S’ L.. L L D’.. L L.. S’.. L

tê tê ka tế.. tề kà tê.. tê ka tê.. tê ká tê.. tề kà tê.. tê ka tê.. tê ka tê.. tế ka tê.. tê ka tề.. tê ka tế.. tê ka tế.. tê ka.. tê.. tế

Nối 2: R’ M’ F’ S’ L’ L’ L’ L’ S’ F’ M’ R’

tế ká tế

Kép 2:

R’ R’ R’ F’.. L L R’.. R’ R’ R’.. R’ R’ D’.. L L D’.. R’ R’ L.. L L L.. L L D’.. F F’ S’.. S’ S’ L.. L L D’.. L L.. S’.. L

tê tê ka tế.. tề kà tê.. tê ka tê.. tê ká tê.. tề kà tê.. tê ka tề.. tề kà tề.. tê ka tề.. tê ka tế.. tê ka tế.. tê ka tế.. tê ka.. tê.. tế

Nối 1: (…)

Kép !: (…)

Nối 3: D’-R’ R’-F’ S’-L’ R’-F’ ‘R-F’ M’ R’ D’ R’ M’ D’ D’-R’

Kép 3bình thường quãng 2, in đậm là nhấn mạnh)

R L1 R M R L1 R M F M R M F M R M L S F S L S F S F M R M F M R M F S F S L S L

tê kà tê ká tê kà tê ka tế ka tề ka tế ka tề ka TẾ KA TỀ KA TẾ KA TỀ KA TỀ ka tề ka tế ka tề ka tê ka tê ka tế ka tế

D3 R3 D3 L S D3 L S F S L S F R F R D R F S L R3

ka tế ka tê kà tế ka tê kà tê ká tê kà tề ká tề kà tê ka tê ka TẾ

Nối 2: (…)

Nối 4: R’ M’ F’ S’ L’L’ (L’->Đ’) Đ3 L’ S’ F’ S’ L’L’ S’ F’ S’ L’L’

R’ M’ F’ S’ L’L’ (L’->Đ’) Đ’3 L’ S’ F’ S’ L’L’ S’ F’ S’ L’L’ F’

S’ L’ F’ M’ R’

Kép 2: (…)

Nối 1: (…)

Kép 1: (…)

Kết:

Nối 3: (…)

M’ M’ D’-R’ M’M’ D’R’ D’R’M’ D’ D’-R’ (M’ R’ M’ R’….)

Những bài cảm âm bài hát khác nên đọc

Cảm âm bài hát Em sẽ là người ra đi
Cảm âm bài hát Về đâu mái tóc người thương
Cảm âm bài hát Con Yêu Mẹ

Cảm ơn mọi người đã đọc bài viết. Hi vọng bài cảm âm bài hát này sẽ đóng góp chút cho quá trình học thổi bộ môn sáo trúc của các bạn.

Để bắt đầu tập thổi sáo hoặc để có cây sáo tốt hơn hay truy cập shop sáo trúc chất lượng và uy tín với nhiều khuyến mãi và event tặng sáo hằng ngày nha.

shop sao truc
mua sao truc

About langtusao

Check Also

Cảm âm môn đăng hộ đối-Trịnh Thăng Bình

Cảm âm sáo trúc MÔN ĐĂNG HỘ ĐỐI – Trịnh Thăng Bình Chuyên mục cảm âm, …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *