Cảm âm sáo trúc Anh đã hiểu tình em

Chuyên mục cảm âm sáo trúc, hỗ trợ các bạn học thổi sáo

Cảm âm sáo trúc Anh đã hiểu tình em

La La La La Đô Mi Rê Rê Rê Rê Mi Rê Đô, Đô Si La Sol Mi

La La La La Đô Mi Sol Sol La Sol La La Sol Mi Rê Mi

Rê Rê Rê Rê Mi Rê Đô Rê Đô La Sol La La La Si Đô Si

Rê Rê Rê Rê Mi Rê La Mi Rê Đô La La Lab La Si

Mi Đô3 Si La La La La Sol Mi Sol Sol Sol Sol

Đô Fa Mi Đô Đô Rê Mi, Mi La Mi Rê Rê Đô Rê Mi Rê Đô La La La

La La Đô3 Si

Mi Đô3 Si La La La La Mi Sol Sol Sol Sol. Đô Fa Fa Fa Fa Đô Rê Mi

Mi Sol Mi Rê Rê Đô Rê Mi Rê Đô La La La

La Đô Si Đô La Sol La

Những bài cảm âm bài hát khác nên đọc

Cảm âm bài hát Lệ tình
Cảm âm bài hát Hồng lâu mộng (引子/Dẫn Tử)
Cảm âm bài hát Bốn bể ước thề (Nhạc phim Thủy Hử)

Cảm ơn mọi người đã đọc bài viết. Hi vọng bài cảm âm bài hát này sẽ đóng góp chút cho quá trình học thổi bộ môn sáo trúc của các bạn.

Để bắt đầu tập thổi sáo hoặc để có cây sáo tốt hơn hay truy cập shop sáo trúc chất lượng và uy tín với nhiều khuyến mãi và event tặng sáo hằng ngày nha.

shop sao truc
mua sao truc

About langtusao

Check Also

Cảm âm môn đăng hộ đối-Trịnh Thăng Bình

Cảm âm sáo trúc MÔN ĐĂNG HỘ ĐỐI – Trịnh Thăng Bình Chuyên mục cảm âm, …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *