Cảm âm sáo trúc Cô Gái Mở Đường

Chuyên mục cảm âm sáo trúc, hỗ trợ các bạn học thổi sáo

Cảm âm sáo trúc Cô Gái Mở Đường

Cảm âm sáo trúc Cô Gái Mở Đường

La Đố đồ Fa, Đô Đô rế rế….
Fá fá rê rê-đô là đô-rế đô-sòn….
sòn la la, la-đố đố rề fa…
fa-son rề đồ, đồ fa son Đố đố….
Rê Fá-rê rê fá, rê đồ rê, đô là-đô-rế-đô-sòn….
Fà son son lá son–fa… fà đố la, son lá-son fa-rề…..
Rê Rê Rê-đô là, đô đô mi-rề Đô-Rế….
đô đô đô rế, rế đô là-đô-rế-đô-sòn…
sòn la la, la la-đố rề fa..
sòn la đố la son fà rề Rế Rê-đô-rê….
la đố la sòn-la đố fa-rề….
lặp lại….
câu kết:
la đố la sòn-la mí….. Són fa-rề….

Những bài cảm âm bài hát khác nên đọc

Cảm âm bài hát Nối vòng tay lớn
Cảm âm bài hát gặp nhau giữa rừng mơ
Cảm Âm Mùa Đông Không Lạnh

Cảm ơn mọi người đã đọc bài viết. Hi vọng bài cảm âm bài hát này sẽ đóng góp chút cho quá trình học thổi bộ môn sáo trúc của các bạn.

Để bắt đầu tập thổi sáo hoặc để có cây sáo tốt hơn hay truy cập shop sáo trúc chất lượng và uy tín với nhiều khuyến mãi và event tặng sáo hằng ngày nha.

shop sao truc
mua sao truc

About langtusao

Check Also

Cảm âm môn đăng hộ đối-Trịnh Thăng Bình

Cảm âm sáo trúc MÔN ĐĂNG HỘ ĐỐI – Trịnh Thăng Bình Chuyên mục cảm âm, …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *