Cảm âm bài hát Chim trắng mồ côi

Chuyên mục cảm âm sáo trúc, hỗ trợ các bạn học thổi sáo

Cảm âm bài hát Chim trắng mồ côi

là rê rê fa’ rê đô sol`

sol lá rề la la đố sol` la

là mi mi sol’ mi rê đồ

mi sol là la là mi mi

là rê rê fa’ rê đô sol`

sol lá rề la la đố sol` la

là mi mi sol’ mi rê đồ

mi sol’ la mì sol lá sol fa rề

rê rê rê fa la

fa’ là fa’ fa` rê

sol sol lá rề sol

sol fa` sol lá đô rế si la

rê fa’ là đô đô đô rê’ la-si

si rế si si rế si-la sol

mi sol’ là mi mi mi sol’ là

là lá sol sol lá sol fa rề

rê rê rê fa la

rê rê fa’ rê đô là

sol sol lá fa` sol

sol fa` sol lá đô mí rê đồ rê

la la sí la sol la

la sí la sol la sol sol fa` sol rề

sol lá sol fa` sol sol lá lá sol fa rề

là sol’ mi mi sol’ sol’ mi rê đồ

là lá sol sol sol lá rề fa

la la sí la sol la

la sí la sol la sol sol fa` sol rề

sol lá sol fa` sol sol lá lá sol fa rề

là sol’ mi mi sol’ sol’ mi rê đồ

mi sol’ mi rê đồ rê đô là sol-fa đô-rê.

Những bài cảm âm bài hát khác nên đọc

Cảm âm sáo trúc Giấc Mơ Trưa
Cảm âm sáo trúc Tình Ca Tây Bắc
Cảm âm bài hát Những nẽo đường phù sa

Cảm ơn mọi người đã đọc bài viết. Hi vọng bài cảm âm bài hát này sẽ đóng góp chút cho quá trình học thổi bộ môn sáo trúc của các bạn.

Để bắt đầu tập thổi sáo hoặc để có cây sáo tốt hơn hay truy cập shop sáo trúc chất lượng và uy tín với nhiều khuyến mãi và event tặng sáo hằng ngày nha.

shop sao truc
mua sao truc

About langtusao

Check Also

Cảm âm môn đăng hộ đối-Trịnh Thăng Bình

Cảm âm sáo trúc MÔN ĐĂNG HỘ ĐỐI – Trịnh Thăng Bình Chuyên mục cảm âm, …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *