Cảm Âm Hà Nội Niềm Tin Và Hi Vong

Chuyên mục cảm âm sáo trúc, hỗ trợ các bạn học thổi sáo

Cảm Âm Hà Nội Niềm Tin Và Hi Vong

Sòl Sòl Đô Mi Rê Rê Đô Là

Sòl Là La Sol Mi Mi Rê Mi

Đô Đô Đố Si La La Sol La

Sol La Mi Rê Rê Đô Rê Sol

Sol Sol Rế Đố Mí Mí Đố La

Sol Đố La Mi Mi Rê Mi Mi

Mi Mi Sol Đô Rê Rê Đô Là

Sòl Là Sol Mi Rê Rê Là Đô

Đố Đố Đố Sol La Đố Si Sol La La La

Si Si Si La Si Đố Sol Mi Sol Sol Sol

Là Đô Sol Mi Rê Mi Rê Fa La Sol Mi Sol

Sol La Đố Mí Si Rế

Mí Đố Mí La Sol La Đố Sol La Mi Rê Mi

Là Đô Mi Rê Đô Rê Rê Fa La Sol Mi Mi Rê Đô

Những bài cảm âm bài hát khác nên đọc

Cảm âm bài hát Bắt đầu một kết thúc
Cảm âm bài hát Giả vờ yêu
Cảm âm sáo trúc Tình yêu lung linh

Cảm ơn mọi người đã đọc bài viết. Hi vọng bài cảm âm bài hát này sẽ đóng góp chút cho quá trình học thổi bộ môn sáo trúc của các bạn.

Để bắt đầu tập thổi sáo hoặc để có cây sáo tốt hơn hay truy cập shop sáo trúc chất lượng và uy tín với nhiều khuyến mãi và event tặng sáo hằng ngày nha.

shop sao truc
mua sao truc

About langtusao

Check Also

Cảm âm môn đăng hộ đối-Trịnh Thăng Bình

Cảm âm sáo trúc MÔN ĐĂNG HỘ ĐỐI – Trịnh Thăng Bình Chuyên mục cảm âm, …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *