Cảm âm bài hát Hai Dòng Ngược Xuôi

Chuyên mục cảm âm sáo trúc, hỗ trợ các bạn học thổi sáo

Cảm âm bài hát Hai Dòng Ngược Xuôi

là đồ rê đồ rê,rê fa’ mi rê đồ rế-đô là

rề fa sol fà sol,sol đố la sol fà sol rề

đồ rê fa sol lá đố la la lá-sol fa

mi sol’ mi rê đồ là rê

là đồ rê đồ rê,rê fa’ mi rê đồ rế-đô là

rề fa sol fà sol,sol đố la sol fà sol rề

đồ rê fa sol lá đố la la lá-sol fa

mi sol’ mi rê đồ là rê

rề mi fa fa’-mi rê đồ la rê

rề mi fa fa’-mi rê đồ rế-đô là

sol la si đô rế ,rê mí rề rề mi la

mi fa’ mi rê đồ rế-đô la

là đồ rê đồ rê,fa’ mi rê đồ rế-đô là

rề fa sol fà sol,đố la sol fà sol rề

đồ rê fa sol lá đố la la lá-sol fa

mi sol’ mi rê đồ là rê

Những bài cảm âm bài hát khác nên đọc

Cảm âm bài hát Đồng Thoại-TOngHua sáo trúc
Cảm Âm Không Cần Phải Hứa Đâu Em
Cảm âm bài hát Con Yêu Mẹ

Cảm ơn mọi người đã đọc bài viết. Hi vọng bài cảm âm bài hát này sẽ đóng góp chút cho quá trình học thổi bộ môn sáo trúc của các bạn.

Để bắt đầu tập thổi sáo hoặc để có cây sáo tốt hơn hay truy cập shop sáo trúc chất lượng và uy tín với nhiều khuyến mãi và event tặng sáo hằng ngày nha.

shop sao truc
mua sao truc

About langtusao

Check Also

Cảm âm môn đăng hộ đối-Trịnh Thăng Bình

Cảm âm sáo trúc MÔN ĐĂNG HỘ ĐỐI – Trịnh Thăng Bình Chuyên mục cảm âm, …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *