Cảm âm HAPPY NEW YEAR

Chuyên mục cảm âm (soạn cho sáo trúc):

Cảm âm HAPPY NEW YEAR

No more champagne
Si đô2 si la sol
And the fireworks are through
Sol la si rê2 sol2 si2 fa#2
Here we are, me and you
fa#2 sol2 mi2, mi2 fa#2 rê2
Feeling lost and feeling blue
sol2 fa#2 fa#2 mi2 mi2 rê2 rê2
It’s the end of the party
Sol la si, đô2 si la sol
And the morning seems so grey
Sol la si rê2 sol2 si2 fa#2
So unlike yesterday
fa#2 sol2 mi2, mi2 fa#2 rê2
Now’s the time for us to say
sol2 fa#2 fa#2 mi2 mi2 rê2 rê2
Happy new year
Si đô2 rê2 si2 si2
Happy new year
Si đô2 rê2 la2 la2
May we all have a vision now and then
Si đô#2 rê#2 sol2 fa#2 mi2 fa#2 mi2 rê2 rê2
Of a world where every neighbor is a friend
Mi2 rê2 rê2 mi2 rê2 đô2 đô2 si đô2 rê2 rê2-đô2-si-la
Happy new year
Si đô2 rê2 si2 si2
Happy new year
Si đô2 rê2 la2 la2
May we all have our hopes, our will to try
Si đô#2 rê#2 sol2 fa#2 mi2 fa#2 mi2 rê2 rê2
If we don’t we might as well lay down and die
Mi2 rê2 rê2 mi2 rê2 đô2 đô2 si đô2 rê2 rê2-đô2-si-la
You and I
Đô2 đô2-si-la-sol
Sometimes I see

Si đô2 si la sol
How the brave new world arrives

Sol la si rê2 sol2 si2 fa#2
And I see how it thrives

fa#2 sol2 mi2, mi2 fa#2 rê2
In the ashes of our lives

sol2 fa#2 fa#2 mi2 mi2 rê2 rê2
Oh yes, man is a fool

Sol la si, đô2 si la sol
And he thinks he’ll be okay

Sol la si rê2 sol2 si2 fa#2
Dragging on, feet of clay

fa#2 sol2 mi2, mi2 fa#2 rê2
Never knowing he’s astray

sol2 fa#2 fa#2 mi2 mi2 rê2 rê2
Keeps on going anyway

sol2 fa#2 fa#2 mi2…mi2 rê2 rê2

Happy new year
Happy new year
May we all have a vision now and then
Of a world where every neighbor is a friend
Happy new year
Happy new year
May we all have our hopes, our will to try
If we don’t we might as well lay down and die
You and I
Seems to me now
That the dreams we had before
Are all dead, nothing more
Than confetti on the floor
It’s the end of a decade
In another ten years time
Who can say what we’ll find
What lies waiting down the line
In the end of eighty-nine
Happy new year
Happy new year
May we all have a vision now and then
Of a world where every neighbor is a friend
Happy new year
Happy new year
May we all have our hopes, our will to try
If we don’t we might as well lay down and die
You and I

Để bắt đầu tập thổi sáo hoặc để có cây sáo tốt hơn hay truy cập shop sáo trúc chất lượng và uy tín với nhiều khuyến mãi và event tặng sáo hằng ngày nha.

shop sao truc
mua sao truc

About langtusao

Check Also

Cảm âm môn đăng hộ đối-Trịnh Thăng Bình

Cảm âm sáo trúc MÔN ĐĂNG HỘ ĐỐI – Trịnh Thăng Bình Chuyên mục cảm âm, …