Cảm âm HELLO! – Lionel Richie

Chuyên mục cảm âm (soạn cho sáo trúc):

Cảm âm HELLO! – Lionel Richie

HELLO! – Lionel Richie

(Dùng sáo 10 lỗ để thổi note # cho hay)

I’ve been alone with you inside my mind

Mi mi la la si si đô2 đô2 rê2…đô2
And in my dreams I’ve kissed your lips a thousand times

Mi mi la la si si đô2 đô2…si đô2 si la
I sometimes see you pass outside my door

Mi mi la la si si đô2 đô2 rê2..đô2
Hello, is it me you’re looking for?

Rê2 mi2, rê2 đô2 mi2 rê2 rê2 đô2 mi2
I can see it in your eyes

Rê2 mi2 fa2 fa2_fa2 mi2 rê2
I can see it in your smile

Đô2 rê2 mi2 rê2 rê2 đô2 sol_la
You’re all I’ve ever wanted, and my arms are open wide

La đô2 rê2 đô2 đô2 la…sol#, fa# sol# la si…rê2 đô2
‘Cause you know just what to say

Rê2 mi2 fa2 fa2_fa2 mi2 rê2
And you know just what to do

Đô2 rê2 mi2 fa2 mi2 rê2 đô2_la
And I want to tell you so much, I love you

La đô2 rê2 đô2 đô2 la…sol#, fa# sol# la(Giai điệu như trên)
I long to see the sunlight in your hair
And tell you time and time again how much I care
Sometimes I feel my heart will overflow
Hello, I’ve just got to let you know
‘Cause I wonder where you are
And I wonder what you do
Are you somewhere feeling lonely, or is someone loving you?
Tell me how to win your heart
For I haven’t got a clue
Cause let me start by saying, I love you
Hello, is it me you’re looking for?
‘Cause I wonder where you are
And I wonder what you do
Are you somewhere feeling lonely, or is someone loving you?
Tell me how to win your heart
For I haven’t got a clue
But let me start by saying I love you

Để bắt đầu tập thổi sáo hoặc để có cây sáo tốt hơn hay truy cập shop sáo trúc chất lượng và uy tín với nhiều khuyến mãi và event tặng sáo hằng ngày nha.

shop sao truc
mua sao truc

About langtusao

Check Also

Cảm âm môn đăng hộ đối-Trịnh Thăng Bình

Cảm âm sáo trúc MÔN ĐĂNG HỘ ĐỐI – Trịnh Thăng Bình Chuyên mục cảm âm, …