Cảm Âm Không Cần Phải Hứa Đâu Em

Chuyên mục cảm âm sáo trúc, hỗ trợ các bạn học thổi sáo

Cảm Âm Không Cần Phải Hứa Đâu Em

Mi Fa Sol Sol Sol Mi Sol Fa Mi Rê Đô

Mi Sol La La La Sì Sì Mi Mi

Mi Fa Sol La La Đô Sì Sì Sì La Sol Sol Sol Sì Đô Đô Rê Mi Fa Fa Fa Mi Fa Mi Rê Đô Rê

Mi Fa Sol Sol Sol Mi Sol Fa Mi Rê Đô

Mi Sol La La La Sì Sì Mi Mi

Mi Sol La La La Đô Sì Sì Sì La Sol Sol Sol Si Đố Đố Mí Rế Fá Rế Fá Rế Fá Rế Fá Sól Rế Mí

Sol Đố Mí Rế Rế Rế Mí Fá Rế Si Si Mí Đố Đố

Đố Mí Rế Fá Fá Fá Fá Fá Fá Sól Rế Mí

Rế Mí Đố La La La Đố Mí

Mí Si La Sol Sol Mí Đố

Đố Mí Rế Fá Fá Fá Fá Fá Fá Rế Đố Mí

Sol Đố Mí Rế Rế Rế Mí Fá Rế Si Si Mí Đố Đố

Đố Mí Rế Fá Fá Fá Fá Rế Fá Sól Rế

Rế Mí Đố La La La Đố Mí

Mí Rế Fá Sól Sól Si Đố

La Si Đố Fá Đố Sol Đố La La Si Sol

Những bài cảm âm bài hát khác nên đọc

Cảm âm bài hát hãy về đây bên anh
Cảm âm bài hát Đồng Thoại-TOngHua sáo trúc
Cảm âm sáo trúc giận hờn 2

Cảm ơn mọi người đã đọc bài viết. Hi vọng bài cảm âm bài hát này sẽ đóng góp chút cho quá trình học thổi bộ môn sáo trúc của các bạn.

Để bắt đầu tập thổi sáo hoặc để có cây sáo tốt hơn hay truy cập shop sáo trúc chất lượng và uy tín với nhiều khuyến mãi và event tặng sáo hằng ngày nha.

shop sao truc
mua sao truc

About langtusao

Check Also

Cảm âm môn đăng hộ đối-Trịnh Thăng Bình

Cảm âm sáo trúc MÔN ĐĂNG HỘ ĐỐI – Trịnh Thăng Bình Chuyên mục cảm âm, …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *