Cảm âm bài hát Lệ tình

Chuyên mục cảm âm sáo trúc, hỗ trợ các bạn học thổi sáo

Cảm âm bài hát Lệ tình

Rê Fá Mi Rê Đồ Rế Là

Rê Đồ Rê Fá Mí Mi Rề Mi Fá

Fà SoL Lá Lá Lá Lá SoL

Fá Mí Rê Mí Đồ

Rề Fá Mi Rê Đồ Rê

Rê Fá Mi Rê Đồ Rế Là

Rê Đồ Rê Fá Mí Mi Rề Mi Fá

Fà SoL Lá Lá Lá Lá SoL

Fá Mí Rê Mí Đồ

Rề Fá Mi Đồ Rề Fá Mi Rê Đồ Rê

Là Đồ Rê Lá SoL Fa Mì Fa Fa

Fá Mi Rê Rê Đồ Rê-Mí Là

Là Đồ Rê Lá SoL Fa Mì Fa Fa

Fá Mi Rê Rê Đồ Rê-Mí Rê

Những bài cảm âm bài hát khác nên đọc

Cảm âm bài hát Anh Mới chính Là người em yêu
Cảm âm bài hát Gọi Đò
Cảm âm bài hát Đồng Thoại-TOngHua sáo trúc

Cảm ơn mọi người đã đọc bài viết. Hi vọng bài cảm âm bài hát này sẽ đóng góp chút cho quá trình học thổi bộ môn sáo trúc của các bạn.

Để bắt đầu tập thổi sáo hoặc để có cây sáo tốt hơn hay truy cập shop sáo trúc chất lượng và uy tín với nhiều khuyến mãi và event tặng sáo hằng ngày nha.

shop sao truc
mua sao truc

About langtusao

Check Also

Cảm âm môn đăng hộ đối-Trịnh Thăng Bình

Cảm âm sáo trúc MÔN ĐĂNG HỘ ĐỐI – Trịnh Thăng Bình Chuyên mục cảm âm, …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *