Cảm âm bài hát MY HEART WILL GO ON

Chuyên mục cảm âm sáo trúc, hỗ trợ các bạn học thổi sáo

Cảm âm bài hát MY HEART WILL GO ON

Fa Fa Fa Fa Mi Fa Fa Mi Fa Sol La Sol

Fa Fa Fa Fa Mi Fa Fa Do__

Fa Fa Fa Fa Mi Fa Fa Mi Fa Sol La Sol

Fa Fa Fa Fa Mi Fa Fa Do__

Fa__Sol__Do Do_ Sib La Sol_ La Si

La Sol Fa Mi Fa Mi Re_ Do___

Fa__Sol__Do Do_ Sib La Sol La Sib

La_ Sol Fa Mi Fa Fa Mi Fa Sol La Sol

Fa___

Fa Fa Fa Fa Mi Fa Fa Mi Fa Sol La Sol

Fa Fa Fa Fa Mi Fa Fa Do___

Fa Fa Fa Fa Mi Fa Fa Mi Fa Sol La Sol

Fa Fa Fa Fa Mi Fa Fa Do___

Fa__Sol__Do Do_ Sib La Sol La Si

La Sol Fa Mi Fa Mi Re Do___

Fa__Sol__Do Do_ Sib La Sol La Sib La_

Sol Fa Mi Fa Fa Mi Fa Sol La Sol Fa___

La___ Si___ Mi Mi__ Re Do# Si Do# Re

Do# Si La Lab La La Lab La Si Do# Si La________

Every night in my dreams

I see you, I Feel you,

That is how I know you go on

Far across the distance

And spaces between us

You have come to show you go on

Near, Far, wherever you are

I believe that the heart does go on

Once more you open the door

And you’re here in my heart

And my heart will go on and on

Love can touch us one time

And last For a liFetime

And never let go till we’re gone

Love was when I loved you

One true time I hold to

In my liFe we’ll always go on

Near, Far, wherever you are

I believe that the heart does go on

Once more you open the door

And you’re here in my heart

And my heart will go on and on

You’re here, there’s nothing I Fear,

And I know that my heart will go on

We’ll stay Forever this way

You are saFe in my heart

And my heart will go on and on

Những bài cảm âm bài hát khác nên đọc

Cảm âm bài hát A Time For Us (Romeo and Juliet)
Cảm âm bài hát Bức tranh từ nước mắt – Tone la
Cảm âm cho sáo nhạc phẩm Happy new year

Cảm ơn mọi người đã đọc bài viết. Hi vọng bài cảm âm bài hát này sẽ đóng góp chút cho quá trình học thổi bộ môn sáo trúc của các bạn.

Để bắt đầu tập thổi sáo hoặc để có cây sáo tốt hơn hay truy cập shop sáo trúc chất lượng và uy tín với nhiều khuyến mãi và event tặng sáo hằng ngày nha.

shop sao truc
mua sao truc

About langtusao

Check Also

Cảm âm môn đăng hộ đối-Trịnh Thăng Bình

Cảm âm sáo trúc MÔN ĐĂNG HỘ ĐỐI – Trịnh Thăng Bình Chuyên mục cảm âm, …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *