Cảm âm bài hát ngày ấy bạn và tôi

Chuyên mục cảm âm sáo trúc, hỗ trợ các bạn học thổi sáo

Cảm âm bài hát ngày ấy bạn và tôi

Đồ sol fa sol fa sol đồ đồ

Đô sol fa sol fa sol la sol_fa

Fa sib sib đô2_rê2 đô2

La sol fa fa

Rê fa rê fa la đô2 sol

Đồ sol fa sol fa sol đồ đồ

Đô sol fa sol fa sol la sol_fa

Fa sib sib đô2_rê2 đô2

La sol fa fa

Rê fa rê fa sol la đô2

Đô2 đô2 rê2 mi2 fa2

Rê2 rê2 rê2 fa2 rê2 la2 sol2 mi2 rê2 đô2

Đô2 đô2 rê2 mi2 fa2

Rê2 mi2 fa2 rê2, rê2 mi2 fa2 sol2

Fa sol la đô2 rê2 đô2 đô2, fa2 mi2 fa2 mi2 fa2 rê2 đô2

Fa fa2 mi2 fa2 mi2 fa2 rê2 đô2 rê2 fa

Fa sib la sib la fa la sol fa sol

Fa sol la đô2 rê2 đô2 đô2, fa2 mi2 fa2 mi2 fa2 la2 la2

Fa2 mi2 fa2 fa2 fa2 rê2 đô2

Đô2 rê2 đô2 rê2 đô2 rê2 fa2 fa2 fa2 sol2 fa2

La la la la đô2 sol

La sol fa mi fa sol rê đô

Đô đô rê fa fa, fa la sol_fa fa

Sib la sib la sib la fa la sol fa sol

La la la la đô2 đô2 đô2 la sol

La sol fa mi fa la la

La sol fa rê fa

Fa2 mi2 fa2 đô2

Sol la sib la sib la sib sol

Đô2 đô2 rê2 mi2 fa2

Rê2 rê2 rê2 fa2 rê2 la2 sol2 mi2 rê2 đô2

Đô2 đô2 rê2 mi2 fa2

Rê2 mi2 fa2 rê2, rê2 mi2 fa2 sol2

Fa sol la đô2 rê2 đô2 đô2, fa2 mi2 fa2 mi2 fa2 rê2 đô2

Fa fa2 mi2 fa2 mi2 fa2 rê2 đô2 rê2 fa

Fa sib la sib la fa la sol fa sol

Fa sol la đô2 rê2 đô2 đô2, fa2 mi2 fa2 mi2 fa2 la2 la2

Fa2 mi2 fa2 fa2 fa2 rê2 đô2

Đô2 rê2 đô2 rê2 đô2 rê2 fa2 fa2 fa2 sol2

Sol2 sol2 la2 sol2 fa2

Đô2 đô2 rê2 fa2 fa2 rê2 fa sol

Đô2 rê2 mi2 fa2

Đô2 rê2 fa2 fa2 fa2 rê2 fa2 fa2 rê2 fa2 rê3

Mi2 mi2 đô2, đô2 la đô2 rê2

Rê2 rê2 rê2, fa2 rê2 đô2

Đô2 la đô2, sol2 sol2 la2 fa2

Rê2 fa2 fa2

Sol2 fa2

Fa sol la đô2 rê2 đô2 đô2, fa2 mi2 fa2 mi2 fa2 rê2 đô2

Fa fa2 mi2 fa2 mi2 fa2 rê2 đô2 rê2 fa

Fa sib la sib la fa la sol fa sol

Fa sol la đô2 rê2 đô2 đô2, fa2 mi2 fa2 mi2 fa2 la2 la2

Fa2 mi2 fa2 fa2 fa2 rê2 đô2

Đô2 rê2 đô2 rê2 đô2 rê2 fa2 fa2 fa2 sol2 fa2

Đô2 rê2 đô2 rê2 đô2 rê2 fa2 fa2 fa2 sol2 fa2

Những bài cảm âm bài hát khác nên đọc

Cảm âm bài hát Gọi Đò
Cảm âm tiêu sáo bài Nếu là anh
Cảm âm bài hát Chuyện như chưa bắt đầu – Mỹ Tâm

Cảm ơn mọi người đã đọc bài viết. Hi vọng bài cảm âm bài hát này sẽ đóng góp chút cho quá trình học thổi bộ môn sáo trúc của các bạn.

Để bắt đầu tập thổi sáo hoặc để có cây sáo tốt hơn hay truy cập shop sáo trúc chất lượng và uy tín với nhiều khuyến mãi và event tặng sáo hằng ngày nha.

shop sao truc
mua sao truc

About langtusao

Check Also

Cảm âm môn đăng hộ đối-Trịnh Thăng Bình

Cảm âm sáo trúc MÔN ĐĂNG HỘ ĐỐI – Trịnh Thăng Bình Chuyên mục cảm âm, …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *