Cảm âm bài hát ngày hạnh phúc

Chuyên mục cảm âm sáo trúc, hỗ trợ các bạn học thổi sáo

Cảm âm bài hát ngày hạnh phúc

Ngày hạnh phúc

fa sol lá fa sol lá đô rế đô là

la đố la sol sol sol la đố sol la

fa sol lá fa sol lá đô rế đô là

là đô fa’ mi fa’ mi rê đồ rê

là rê mi fa’ fa’ fa’ mi rề fa’ mi rê đồ

sib đô rế mí rê rê rê đô-rê mi fa’

là rê mi fa’ fa fa mì fa sol lá fa đồ

mi mi mi mi mi rề mi

fa fa sol la la la sol la rế đô là

là đô rế sol sol sol la đố sol la

fa fa sol la la la sol la rế đô là

là đô rế sol đô đô là đô rế

Những bài cảm âm bài hát khác nên đọc

Cảm âm bài hát Về đâu mái tóc người thương
Cảm âm cho sáo Bởi vì đam mê
Cảm âm bài hát vợ người ta

Cảm ơn mọi người đã đọc bài viết. Hi vọng bài cảm âm bài hát này sẽ đóng góp chút cho quá trình học thổi bộ môn sáo trúc của các bạn.

Để bắt đầu tập thổi sáo hoặc để có cây sáo tốt hơn hay truy cập shop sáo trúc chất lượng và uy tín với nhiều khuyến mãi và event tặng sáo hằng ngày nha.

shop sao truc
mua sao truc

About langtusao

Check Also

Cảm âm môn đăng hộ đối-Trịnh Thăng Bình

Cảm âm sáo trúc MÔN ĐĂNG HỘ ĐỐI – Trịnh Thăng Bình Chuyên mục cảm âm, …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *