Cảm âm bài hát Nối vòng tay lớn

Chuyên mục cảm âm sáo trúc, hỗ trợ các bạn học thổi sáo

Cảm âm bài hát Nối vòng tay lớn

Sol Lá Đố La Sol Đố Đố Lá Sol Mì

Sol La La Đô Sol Mí-Rê Đồ Rê

Đồ Rê Mí Mí Rê Đồ

Là Đô Rế Rế Rế Đô Sol

Mì Sol La La LaSol La Sol Đồ Mí Rế

Đô Rê Mi Sol Mì Sol Đô Đô Là Sol La

Đồ Rê Mí Sol Mi Là Đô Mí Rê

Mí Rê Đồ,Rế Đô Là

Đố Mì Đố Đố Đố La-Sol Mì Sol

Sol La Đố Đố La

Mí Mí Mí Rê Đồ Rê

Đô Sol Mí Rê Đô Là Đô

Những bài cảm âm bài hát khác nên đọc

Cảm âm bài hát Hạnh phúc lang thang
Cảm âm bài hát Biệt khúc chờ nhau
Cảm âm bài hát Bay giữa ngân hà

Cảm ơn mọi người đã đọc bài viết. Hi vọng bài cảm âm bài hát này sẽ đóng góp chút cho quá trình học thổi bộ môn sáo trúc của các bạn.

Để bắt đầu tập thổi sáo hoặc để có cây sáo tốt hơn hay truy cập shop sáo trúc chất lượng và uy tín với nhiều khuyến mãi và event tặng sáo hằng ngày nha.

shop sao truc
mua sao truc

About langtusao

Check Also

Cảm âm môn đăng hộ đối-Trịnh Thăng Bình

Cảm âm sáo trúc MÔN ĐĂNG HỘ ĐỐI – Trịnh Thăng Bình Chuyên mục cảm âm, …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *