Hợp âm: Guantanamera

Chuyên mục hợp âm

(sử dụng cho guitar và một vài nhạc cụ khác)
Hợp âm bài:

Guantanamera

Intro : [D][G][A] –[D][G][A] [G] Guantanamera [A], guajira [D] Guantana-[G] mera [A]
[D] Guantana-[G] me-[A] ra, guajira [D] Guantana-[G] me-[A] ra

1. [D] Yo soy un [G] hombre sin-[A]cero

[D] De donde cre-[G] ce la [A] palma

[D] Yo soy un [G] hombre sin-[A] cero

De donde [D] cre-[G] ce la pal-[A] ma

[D] Y antes de [A] morirme [G] quie-[A] ro

[G] Echar mis [D] versos de-[G] la-[A] lma

[G] Guantanamera [A], guajira [D] Guantana-[G] mera [A]
[D] Guantana-[G] me-[A] ra, guajira [D] Guantana-[G] me-[A] ra

2. [D] Mi verso es de [G] un verde [A]claro

[D] Y de un [G] carmín en-[A] cendido

[D] Mi verso es [G] de un verde [A] claro

Y de un [D] car-[G] mín en-[A] cendido

[D] Mi verso [A] es un cier-[G] vo heri-[A] do

Que busca [D] en el monte [G] ampa-[A] ro

[G] Guantanamera [A], guajira [D] Guantana-[G] mera [A]
[D] Guantana-[G] me-[A] ra, guajira [D] Guantana-[G] me-[A] ra

3. [D] Con los po-[G] bres de la [A] tierra

[D] Quiero yo [G] mi suerte [A] echar

[D] Con los [G] pobres de la [A] tierra

Quiero yo [D] mi suer-[G] te e-[A] char

[D] El arro-[A] yo de [G] la sier-[A] ra

[G] Me complace [D] más que [G] el [A] mar

[G] Guantanamera [A], guajira [D] Guantana-[G] mera [A]
[D] Guantana-[G] me-[A] ra, guajira [D] Guantana-[G] me-[A] ra

.
Hi vọng với bài hợp âm

Guantanamera

. Các bạn chơi nhạc (đặc biệt là guitar) sẽ dể dàng tiếp cận đam mê hơn.

Nếu cần mua sáo Dizi, sáo Bầu – sáo Mèo hay tìm nơi  bán sáo trúc giá rẻ, các bạn hay click vào những từ in đậm mình có đính kèm link cho các bạn đấy ạ.

shop sao truc
mua sao truc

About langtusao

Check Also

Hợp âm: Nỗi đau mình anh

Chuyên mục hợp âm (sử dụng cho guitar và một vài nhạc cụ khác) Hợp …