Hợp âm

Tổng hợp hợp âm, được sử dụng trong âm nhạc, đặc biệt là guitar. Những bài hợp âm sẽ được cập nhật và hoàn thiện, hi vọng sẽ cung cấp được những bài hợp âm chuẩn cho anh em chơi guitar nói riêng chơi nhạc cụ nói chung.

Hợp âm: A hard day’s night

Chuyên mục hợp âm (sử dụng cho guitar và một vài nhạc cụ khác) Hợp âm bài: A hard day’s night It’s been a [G] hard [C] day’s [G] night And I’ve been [F] working like a [G] dog It’s been a hard [C] day’s [G] night I should be …

Read More »