Sheet nhạc Let it Be

Chuyên mục sheet nhạc

Sheet nhạc Let it Be

Let it be – the beatles. Một nhạc phẩm của những huyền thoại

Sheet:https://www.dropbox.com/sh/kl4isf5ra1t9vpn/BnyZW9IBlQ/Let%20ir%20be.pdf

Lời nhạc phẩm: Let It Be

1.

When I find myself in time of trouble, Mother Mary comes to me speaking words of wisdom: let it be. And in my house of darkness, she is standing right in front of me

speaking words of wisdom: let it be.Let it be, let it be, let it be, let it be! Whisper words of wisdom, let it be!

2.

And when the broken hearted people living in the world agree, there will be an answer: let it be. For though they maybe parted, there is still a chance that they will see, there will be an answer: let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be! There will be an answer, let it be!

Let it be, let it be, let it be, let it be! Whisper words of wisdom: let it be!

3.

And when the night is cloudy. There is still a light that shines on me, shine until tomorrow, let it be. I wake up to the sound of music. Mother Mary comes to me speaking words of wisdom: let it be! Let it be, let it be, let it be, let it be! There will be an answer, let it be!

Let it be, let it be, let it be, let it be! Whisper words of wisdom, let it be!

Hi vọng nó sẽ giúp ích cho các bạn yêu âm nhạc! Đối với các bạn chơi tiêu sáo, các bạn có thể dùng nó thay cho cảm âm bài hát.

Nếu cần mua sáo Dizi, sáo Bầu – sáo Mèo hay tìm nơi  bán sáo trúc giá rẻ, các bạn hay click vào những từ in đậm mình có đính kèm link cho các bạn đấy ạ.

shop sao truc
mua sao truc

About langtusao

Check Also

Sheet nhạc Piano – Tìm (Lost) – Min (St.319) ft. Mr. A

Chuyên mục sheet nhạc bài hát Sheet nhạc Piano – Tìm (Lost) – Min (St.319) …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *